Dershane devri sona erdi

Anayasa Mahkemesi’nin, dershanelerin özel okula dönüşüm sürecini de içeren yasal düzenlemeye ilişkin olarak geçtiğimiz ay içerisinde verdiği kararla birlikte, eğitim sistemimiz açısından yeni bir dönem başlamış oldu. 1960’lı yıllardan beri...

Oğlum mühendis olacak

Ortaöğretimden yüksek öğrenime geçiş süreci öncesinde 12’nci sınıf öğrencilerimizde tatlı bir heyecan hissedilir boyutta. Kimi bölüm tercihini çok önceden yapmış, sadece daha iyi bir üniversite için biraz daha fazla gayret...

Yargıç kontrolünde siyaset veya hakem topa girerse…

Belki dışarıdan bakanlara garip görünebilir, ama bütün demokratikleşme reformlarına rağmen, Türkiye'de siyasetin alanını daraltmaya yönelik bürokratik müdahaleler artıyor. Tuhaf olan, kendi alanlarını siyasetin dışında tutmaya çalışanların, aynı zamanda siyaseti kendi...

Skolastik parlamenter sistem hastalıkları

Gündemin en sıcak konularından birisi, anayasa ve tabi bununla ilintili olarak da hükümet sistemi tartışmaları. Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olması hasebiyle, tartışmanın sıcaklığını koruması hem siyasal istikrar açısından hem...

“…İmamet ümmetin hakkıdır”

Yeni anayasa beklentileri yükseldikçe, hükümet sistemi tartışmaları da hararetleniyor. Bu tartışmaların en tuhaf yanı bir türlü sağlıklı bir zemine oturamaması. Ak Parti’nin Kızılcahamam kampı sonrasında gazeteler bu kez de yeni...

Tarafsızlık mümkün mü?

1982 Anayasası yürürlükte kaldığı sürece tartışma konusu bulmakta sıkıntı çekmeyeceğiz sanırım. Önümüzdeki dönemde hükümet sistemi tartışmaları yürürken anayasanın bu konudaki hükümlerinin yer aldığı yasama-yürütme ilişkileri bölümü ile cumhurbaşkanının görev, yetki...

CHP’nin ırkçılık ve faşizm ile imtihanı

Bir taraftan Türkiye’nin önemli eksikliklerinden bir tanesinin demokratik yapıyı güçlendirecek işlevsel bir muhalefetin eksikliğinden bahsediyoruz, diğer yandan ise haftalık olağan siyasi tartışmalarımızın önemli bir kısmını CHP’yi tartışmaya ayırıyoruz. Bir tuhaflık...

Halk girişimi ile anayasa yapmak

Türkiye tıpkı 1876 Kanun-i Esasi’nin yapıldığı dönemi tasvir eden Elliot’un tanımlamasındaki gibi bir anayasa süreci yaşıyor. Elliot 1876 Mayıs ayı için “Anayasa kelimesi her ağızda vardı... Hatta boğazdaki kayıkçı bile...
Close